Mimar Sinan, Işılay Saygın Sokağı No:25, 35000 Konak/İzmir
tedavilerimiz

Aşırı Aktif Mesane Tanısı Nasıl Konulur?

AAM tanısı için önce hekiminiz işeme ile ilgili problemlerinizi detaylı şekilde sorgular. Ayrıca ek hastalıklar, kullanılan ilaçlar, yaşam tarzı alışkanlıkları başta olmak üzere tıbbi bilgiler dökümante edilir. Fizik muayenede karın, genital organlar ve sinir sistemi muayenesi yapılır. Mesane günlüğü oldukça kullanışlı bir araçtır. Başta idrar tahlilleri olmak üzere laboratuar testleri istenebilir. Görüntüleme testleri, özellikle ultrason yararlı olabilmektedir. Ürodinamik incelemeler ise rahatsızlığın türünü ve boyutunu göstermede son derece kritik bir role sahip, önemli bir testtir. Bazı hastalara sistoskopi yapılması da yararlı olabilmektedir.

Aşırı Aktif Mesane Nasıl Tedavi Edilir?

AAM tedavisinde ilaçlar verilebilir. Kullanılan ilaçlar genelde anti-muskarinik denen veya beta agonist denilen grupta ilaçlardır. İlaçların kendine özgü yan etkileri bulunduğundan hekiminizin önerdiği şekilde kullanılması gerekmektedir.
İlaca yanıt alınamayan hastalarda mesane içine botoks enjeksiyonu yapılabilir. Ortalama 6-9 ay etkinliğe sahiptir. Hasta memnuniyeti yüksektir. Tekrar uygulama gerektirir.
Sinir modülasyon uygulamaları AAM’de semptomları kontrol altına almak için denenen cerrahi müdahalelerdir. Tibial sinirlere veya sakral sinirlere uygulanır. Sakral sinir modülasyonu için cilt içine bir implant cihaz yerleştirilmesi gerekebilir.

Diğer tüm tedavilerden sonuç alamayan hastalar için mesane ameliyatları yapılabilmektedir. Ana amaç, mesane kapasitesini arttırmaktır.

AŞIRI AKTİF MESANE

Aşırı Aktif Mesane Nedir?

Aşırı aktif mesane sendromu (AAM), idrarı depolayan organ olan mesanenin ani ve istemsiz kasılmalarla idrara çıkma isteği yaratması ve idrara çıkma sıklığında artma ile karakterize olan bir sağlık sorunudur. Şikayetlere idrar kaçırma ve geceleri idrar yapmak için uyanma eşlik edebilmektedir. Toplumda yaygın bir durumdur ve hem erkekleri hem de kadınları etkileyebilir. İnsanların % 10 ila 20’si hayatlarının bir döneminde bu sendromdan muzdarip olmaktadır.

Aşırı Aktif Mesane Neden Kaynaklanır?

AAM sendromunun kesin nedeni bilinememektedir ve halen araştırılmaktadır. Çeşitli faktörlerin sendromda rol oynadığı düşünülmektedir.
Bazı hastalar mesane kasında ani ve spontan kasılmalar yaşarlarken, bir diğer hasta grubunda mesanenin dolum duygularına daha duyarlı olması söz konusudur. Bazı hastalar ise daha hızlı kapasiteye doldurulan daha küçük bir mesaneye sahiptir.