21 Eki: VARİKOSEL

VARİKOSEL Varikosel Nedir? Varikosel, haya (skrotum) içindeki şişmiş ve genişlemiş damarların oluşturduğu bir rahatsızlıktır. Temel olarak bacaktaki varislere benzer. Bu…

21 Eki: TESTİS KANSERİ

TESTİS KANSERİ Testis Kanseri Nedir? Testisler erkek üreme sisteminin bir parçasıdır. Hayaların (skrotum) içinde bulunurlar. İşlevi erkeklik hormonu (testosteron) ve…

21 Eki: SERTLEŞME BOZUKLUĞU

SERTLEŞME BOZUKLUĞU (EREKTİL DİSFONKSİYON) Sertleşme Bozukluğu (Erektil Disfonksiyon) Nedir? Sertleşme bozukluğu (tıbbi ismiyle Erektil Disfonksiyon veya halk arasında yaygın kullanımı…

21 Eki: KONDİLOM

KONDİLOM (GENİTAL SİĞİL) Kondilom (Genital Siğil) Nedir? Kondilom, HPV (Human Papilloma Virus) adı verilen bir virüsün oluşturduğu lezyona verilen addır….

21 Eki: KISIRLIK

KISIRLIK (İNFERTİLİTE) Kısırlık (İnfertilite) Nedir? Kısırılık çiftlerin en az 1 sene korunmasız düzenli ilişkiye girmelerine rağmen gebeliğin olmaması olarak tanımlanır….