Mimar Sinan, Işılay Saygın Sokağı No:25, 35000 Konak/İzmir
tedavilerimiz

İdrar kaçırma (üriner inkontinans) istemsiz şekilde olan idrar yapmaya verilen isimdir. Toplumda oldukça yaygındır; özellikle kadınlarda ve yaşı ileri olan kimselerde görülme sıklığı artmaktadır. Genelde hastalar kaygı, utanç, sıkıntı gibi sebeplerle hekime başvurmaktan çekinirler ancak hayat kalitesini olumsuz etkileyen bu ciddi rahatsızlık çoğunlıkla tedavi olabilmektedir.

Kimi hastalar ani gelen idrar hissi ile tuvalate yetişemeyerek idrar kaçırırlar (sıkışma tip-urge). Başka bir hasta grubunda ise öksürme, hapşurma, ıkınma gibi hareketlerle idrar kaçırma gerçekleşir (stres tip). Daha nadir hasta grubunda mesanenin çoğunlukla hissizleşmesi bağlı idrar kesesinden taşma şeklinde kaçırmalar meydana gelebilir (taşma tipi – overflow) veya tamamen hissiz şekilde hasta sürekli idrar kaçırabilir (total tip). Yapılan muayene ve testler sonucu hastalarda bu idrar kaçırma tiplerinden bir kaçı birlikte tespit edilebilir (mikst tip).

Tüm hastalıklar tanısında olduğu gibi iyi ve detaylı bir tıbbi öykü (anamnez) idrar kaçırma tanısı için önem arz eder. Ancak idrar kaçırmada tıbbi tüm detaylar, daha etkili bir tedavi için kritiktir. Alınan ilaçlar, çay-kahve gibi alışkanlıklar, sigara-alkol kullanımı, geçirilmiş cerrahiler, gebelik ve doğum öyküleri çok iyi dökümante edilmelidir.
Fizik muayenede alt batın ile birlikte erkeklerde rektum ve prostat muayenesi, kadında ise jinekolojik muayene önem arz eder.
Hasta sorgulama formları şikayetin derecesi ve ciddiyetini anlamada yardımcıdır.
Mesane günlüğü sıvı tüketim, işeme alışkanlığı ve kaçırma ile ilişkisini görmede hekimler için çok kullanışlı bir araçtır. En az 3 günlük bir işeme günlüğü doğru ve etkin tedavi seçiminde yol göstermektedir.
Ürodinamik testler; idrar kaçırma şeklini, mesanenin idrar dolumuna verdiği tepkiyi ve idrar tutma kasının durumunu net olarak görmek için son derece kritik bir testtir. Hastaya takılan bilgisayara bağlı kataterler yardımı ile yapılır ve hem uygulama hem de testin yorumlanması uzmanlık istemektedir.
Bazı hastalara sistoskopi yapılması, tanı koyma ve eşlik eden rahatsızlıkları tespit etmek için yardımcı olabilmektedir.

İdrar kaçırmada ilk olarak hastalara yaşam tarzı değişiklikleri önerilir. Kilo verme, çay ve kahve gibi alışkanlıkların kısıtlanması gibi uygulamalar idrar tutmada önemli katkılar sağlayabilmektedir. Bunun yanı sıra mesane egzersizleri ve pelvik taban kas egzersizleri de yardımcıdır.
İlaç tedavisi idrar kaçırmada sıklıkla başvurulan tedavi çeşitlerinin başında gelmektedir. Hastanın idrar kaçırma tipine göre ve yan etkiler gözetilerek uygun ilaç seçilmesi gerekmektedir. İlaçların etkinliğinin hemen başlamayacağı unutulmamalıdır.
Özellikle stres tip idrar kaçırmada kadın ve erkeklerde farklı cerrahi tedavilerle yüz güldüren sonuçlar alınabilir. En çok bilinen cerrahi seçenek idrar kanalı altına yerleştirilen askılardır (üretral sling ameliyatları). Sıkışma tipi idrar kaçırmada botoks enjeksiyonu da uygulanan bir tedavi şeklidir.
Radikal Prostat Ameliyatı Sonrası İdrar Kaçırma Gerçekleşirse Nasıl Tedavi Edilir?
Radikal Prostat ameliyatı sonrası erken dönemde idrar kaçırma görülebilir ancak zaman içinde azalarak normale dönüş beklenmektedir. Yine de çok az sayıda hastada, ameliyat ne kadar başarılı geçerse geçsin idrar kaçırma devam edebilir. Bu hasta grubunda öncelikle pelvik taban kas egzersizi ve sonrasında ilaç tedavisi önerilir. Her şeye rağmen idrar kaçırma yakınması olan hastalarda eğer uygunluk var ise idrar tutma cihazları idrar kanalına takılabilir (artifisyal üretral sfinkter).

Hekiminizin önerdiği yaşam tarzı değişikliklerinin benimsenip uygulanması önemlidir. Eğer egzersizler verilmişse, belirtildiği şekilde yapılması gerekmektedir.
Gün içinde her zaman en yakın tuvaletin nerede olduğunu bilmek istenmeyen durumlardan korunmada yardımcı olur. Evden uzakta olduğunuzda tuvaletin nerede olduğunu sormaktan asla korkmayın veya utanmayın.
Mesanenin her 2 ila 4 saatte bir ve özellikle gece yatmadan önce boşaltılması önerilir.
Şiddetli kaçırma durumlarında pedler, damla toplayıcılar ve harici toplama cihazları gibi idrar sızıntısını kontrol altına almaya yardımcı olacak ürünler kullanılabilir.