adminurolog

VARİKOSEL

VARİKOSEL Varikosel Nedir? Varikosel, haya (skrotum) içindeki şişmiş ve genişlemiş damarların oluşturduğu bir rahatsızlıktır. Temel olarak bacaktaki varislere benzer. Bu…

ÜRETRA KANSERİ

ÜRETRA KANSERİ Üretra Kanseri Nedir? Üretra boşaltım sisteminin en son kısmıdır. Mesaneden idrarın vücut dışına atıldığı ağız arasında kalan kanala…

TESTİS KANSERİ

TESTİS KANSERİ Testis Kanseri Nedir? Testisler erkek üreme sisteminin bir parçasıdır. Hayaların (skrotum) içinde bulunurlar. İşlevi erkeklik hormonu (testosteron) ve…

SERTLEŞME BOZUKLUĞU

SERTLEŞME BOZUKLUĞU (EREKTİL DİSFONKSİYON) Sertleşme Bozukluğu (Erektil Disfonksiyon) Nedir? Sertleşme bozukluğu (tıbbi ismiyle Erektil Disfonksiyon veya halk arasında yaygın kullanımı…

PROSTAT KANSERİ

Prostat Kanseri Nedir? Prostat kanseri, prostat bezinin kötü huylu tümörüdür. Erkeklerde en sık görülen kanser türü olmakla beraber, görülme sıklığı…

PENİS KANSERİ

PENİS KANSERİ Penis Kanseri Nedir? Penis Kanseri (veya diğer bir değişle penil kanser) erkek üreme organı olan peniste kontrolsüz, kötü…

PENİS EĞRİLİĞİ

PENİS EĞRİLİĞİ (PENİL KURVATÜR) Penis Eğriliği (Penil Kurvatür) Nedir? Penis Eğriliği, penisin sert hale (ereksiyon) geldiği zaman cinsel ilişkiye girmeyi…

KONDİLOM

KONDİLOM (GENİTAL SİĞİL) Kondilom (Genital Siğil) Nedir? Kondilom, HPV (Human Papilloma Virus) adı verilen bir virüsün oluşturduğu lezyona verilen addır….

MESANE KANSERİ

MESANE KANSERİ Mesane Kanseri Nedir? Mesane (hastalar arasında sidik kesesi olarak da adlandırılır), böbrekler tarafından üretilen idrarı toplayan ve depolayan…

KISIRLIK

KISIRLIK (İNFERTİLİTE) Kısırlık (İnfertilite) Nedir? Kısırılık çiftlerin en az 1 sene korunmasız düzenli ilişkiye girmelerine rağmen gebeliğin olmaması olarak tanımlanır….