Mimar Sinan, Işılay Saygın Sokağı No:25, 35000 Konak/İzmir
tedavilerimiz

Penis Eğriliği, penisin sert hale (ereksiyon) geldiği zaman cinsel ilişkiye girmeyi zorlayacak veya engel olacak derecede bükülmesi anlamına gelir. Normal erkeklerde de penis bir miktar eğri olabilmektedir ancak hasta olarak kabul edilecek erkeklerde cinsel yaşantı olumsuz etkilenmekte ve/veya sertleşme durumda ağrı olmaktadır.

Penis eğriliğini temel olarak ikiye ayırmak mümkündür: Doğumsal ve edinsel. Hastaların bir kısmı doğumdan itibaren eğri penise sahiptir. Bu kişilerde diğer cinsel organlarda da gelişim bozukluğu olma ihtimali vardır (örnek olarak halk arasında peygamber sünneti olarak bilinen hipospadias).
Bir kısım hastanınsa yaşantısının ilerleyen yıllarında penis eğiriliği şikayeti gelişir. Bu hastalarda penis içinde sert plaklar (Peyronie hastalığı) da bulunabilmektedir. Kaza, travma veya geçirilen cerrahi işlemler sebebiyle de eğrilik oluşabilir.

Doğumsal penis eğriliğinde genelde ağrı veya benzeri bulgular olmaz ancak hastalar başka organ bozuklukları ile doktora başvurabilmektedirler.
Edinsel penis eğriliğinde ise ağrı önemli bir yer tutar. Penis içinde eğriliğin ve varsa plağın oluşmaya başladığı dönem, akut dönem olarak adlandırılır ve oldukça ağrılıdır. Zaman içerisinde hem eğirilik hem de var ise plaklar sertleşerek son halini alır ve ağrı kaybolur. Bu döneme de kronik dönem denmektedir.
Hastalarda bu dönemde ereksiyon kalitesinde de kayıplar yaşanabilmektedir.

Penis eğriliğinde öncelikle tıbbi öykünüz (anamnez) alınır. Ardından peniste fizik muayene ile varsa plaklar tespit edilir.
Penis eğriliğinin yönü ve derecesini anlamak için, penisin ereksiyon halindeyken iki ya da üç farklı açıdan görülmesi gerekmektedir. Çoğunlukla hastalar, kendilerini fotoğraflayarak bunu sağlarlar. Böylelikle eğrilik hakkında ürolog net olarak fikir sahibi olmuş olur.
Ultrasonda penisin kan akımını görüntülemek ve plak lokalizasyonunu tespit etmek için yardımcıdır.

Zaman içinde oluşan penis eğriliğinde hastaların çok az bir kısmında eğrilik kendiliğinden düzelir. Ancak büyük çoğunluğunda eğrilik aynı kalır veya artar. Bu sebeple özellikle akut dönemde hastalara cerrahi işlem önerilmez; izlem veya ilaç tedavisi önerilmektedir.
Kronik dönemdeki, stabilize olmuş eğrilik ve plaklarda eğer hasta ağrı çekmiyorsa, cinsel ilişkiye girmekte zorlanmıyorsa, estetik olarak da şikayeti yoksa tedavisiz takip edilebilir. Fakat tedavi istendiğinde veya gerekli olduğunda ilaç tedavileri (ağızdan alınan preparatlar, penis enjeksiyonları veya topikal tedaviler) ve/veya cerrahi girişimler önerilir.
Yapılacak cerrahi işlem; eğriliğin derecesi, plak varlığı ve sertleşme durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Basit plikasyon teknikleri, plak çıkarılması ve greft konulması, hatta operasyonla birlikte penil implant (penil protez) takılması gerçekleştirilebilinir.

Ameliyat sonrası kanama olmaması, ağrı olmaması ve nüks gelişmemesi için erken dönemde sertleşmeden uzak durulmalıdır. Cinsel ilişki ise 4-6 hafta süre ile önerilmez.