Mimar Sinan, Işılay Saygın Sokağı No:25, 35000 Konak/İzmir

TESTİS KANSERİ

testis-kanseri

testis kanseri nedir?

Testisler erkek üreme sisteminin bir parçasıdır. Hayaların (skrotum) içinde bulunurlar. İşlevi erkeklik hormonu (testosteron) ve üreme hücresi (sperm) üretimidir. Testis kanseri, bu organdan kaynaklanan ve bazen de vücudun diğer bölgelerine yayılabilen tümoral büyümedir.

testis kanserinin tipleri nedir?

Kabaca testis kanserini iki ana gruba ayırmak mümkündür: Seminomlar ve Seminom dışı kanserler.

Seminomlar her yaş grubunda görülen genelde daha az agresif seyirli kanserlerken, seminom dışı kanserler daha erken yaşta görülürler ve yayılma eğilimindedirler.

testis kanserinin risk faktörleri nedir?

18-35 yaş arası erkeklerde, inmemiş testis öyküsü olanlarda, hipospadias rahatsızlığı olanlarda, kısırlık problemi yaşayanlarda, testis gelişim bozukluğu olanlarda ve ailesinde daha önceden olanlarda hastalığa yakalanma riski daha yüksektir.

testis kanserinin belirtileri nedir?

Testis kanserinin klasik belirtisi hayalarda ele gelen ağrısız şişlik veya kitledir. Nadiren ağrı veya benzer şikayetlere sebep olur. Ancak ileri evre kanserlerde akciğere yayılım sebebi ile öksürük ve benzeri şikayetler görülebilir.

testis kanseri tanısı nasıl konur?

Hastaneye başvurduğunuzda öncelikle doktorunuz size fizik muayene yapacak ve tıbbi geçmişinizi soracaktır. Semptomlar ve risk faktörlerine bağlı olarak, kan testleri ve ultrason (özellikle renkli ultrason – doppler ultrason) yapılması gerekebilir.

Kanserin yayılıp yayılmadığını kontrol etmek için bilgisayar tomografisi (BT) ve özel durumlarda manyetik rezonans görüntüleme (MR) istenebilir.

Biyopsi nadiren kullanılan bir tanı yöntemidir. Normal vakalarda önerilmez.

testis kanseri nasıl tedavi edilir?

Genellikle ameliyatla tedavi edilir. Kanserden kurtulmak için testis çıkarılmalıdır (orşiektomi). Alınacak doku veya doku parçası, tanı ve evreyi doğrulamak için ameliyat sırasında incelenebilir.

Tedavisinin önemli bir kısmını da ilaç tedavisi (kemoterapi) veya radyasyon tedavisi oluşuturur. Çıkartılan testis ve testis eklerinin incelenmesi sonucu tümör tipi ve özelliklerine göre gerek görüldüğünde bu ek tedaviler verilir. Nüks gibi bazı durumlarda karın içindeki lenf bezlerinin ikincil bir ameliyatla da alınması önerilebilinir.

Tedaviden sonra hasta çocuk sahibi olmak istiyorsa, testisleri alınmadan veya diğer tedaviler başlamadan hastanın sperm analizi yaptırması ve sperm dondurma işlemi (kriyoprezervasyon) uygulanması önerilir.

testis kanseri nasıl takip edilir?

Testis kanseri nüks etme olasılığı olan bir kanser türüdür. Özellikle ilk iki sene risk daha yüksektir. Bu yüzden tedavi sonrası takip hayati önem taşır.